Графіки консультацій до ДЕК (КТППФМ ІV і V курси)

IV курс

Назва

Викладач

Дата

Час

Аудиторія

Порівняльна лексикологія

к. філол. н., доцент

Куликова В.Г.

25.05.15

15.00

639-1

Зіставна граматика

к. пед. н.,

доцент

Бондар Л.В.

27.05.15

12.00

615

Порівняльна стилістика

к. філол. н., доцент Космацька Н.В.

25.05.15

14.00

615

Іноземна мова

(основна, практичний курс)

ст. викладач Школяр Л.В.

28.05.15

10.00

634-1

V курс

Назва

Викладач

Дата

Час

Аудиторія

Практичний курс перекладу з основної мови

к. філол. н., доцент

Куликова В.Г.

25.05.15

11.00

639

Неопределенный
Подписка на Сбор новостей